Medvirkning, rett i lomma.

Vi utvikler digitale verktøy og prosesser for å styrke innbyggernes stemme i stedsutvikling og byplanlegging.